Wednesday, April 14, 2010

Pengenalan Makmal Komputer

Makmal Komputer SK Kampong Gelam merupakan komponen Pusat Sumber Sekolah yang telah siap dibina pada bulan Ogos 2003. Hingga sekarang, makmal ini mempunyai sebanyak 22 buah komputer multimedia beserta sebuah komputer pelayan yang disambungkan terus ke jaringan internet melalui rangkaian MySchoolNet.

Makmal komputer ini merupakan salah satu entiti penting bagi warga SK Kampong Gelam di atas keberkesanannya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan penggunaan cakera padat bahan bantu mengajar yang disediakan, guru dan murid telah menggunakan sepenuhnya makmal ini dengan baik dan menyeluruh. Struktur jawatankuasa makmal pula terdiri dari guru-guru komputer dan dibantu oleh para pengawas serta wakil murid yang telah dipilih khas.
Harapan kami agar Makmal Komputer ini mampu untuk membantu melahirkan warga SK Kampong Gelam sebagai murid yang mahir dan celik I.T bagi menyahut Wawasan Pendidikan yang sering dilaungkan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...