Friday, April 16, 2010

Perkhidmatan Makmal Komputer

* P&P berkomputer
* Pembelajaran atas talian [on-line]
* Penggunaan komputer
* Penggunaan aplikasi Microsoft Office
* Penggunaan pencetak/pengimbas
* Internet
* Penggunaan dan pinjaman CD Pendidikan
* Sudut pameran komponen komputer
* Sudut informasi Zoom-A
* Sudut pameran hasil kerja murid
* Sudut pameran CD Pendidikan
* Sudut bacaan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...